فرایند پذیرش مقالات

این نشریه مقاله‌هایی را برای داوری می فرستد که روزآمد، هم سو با هدف ها و در زمینه ی سرفصل های تعیین‏ شده برای نشریه باشد و برای تهیه ی آن از منابع علمی معتبر و به روز استفاده شده باشد. در ضمن، مقاله‌ بایستی حاصل مطالعه یا تجربه ی دست اول خود نویسنده (نویسندگان) باشد و نباید پیش تر در نشریه‌ ی دیگری چاپ شده یا برای انتشار فرستاده شده باشد. هم چنین، مقاله باید با رعایت کامل نکته های اشاره شده در راهنمای نگارش مقاله تهیه و تنظیم شده باشد.

این مجله یک نشریه­ ی علمی، آموزشی و ترویجی است و به معرفی ابعاد گوناگون آموزش شیمی در ایران و جهان می پردازد و مقاله­ های ترویجی، مروری و کوتاه را به چاپ می ­رساند. این مجله از چاپ مقاله های پژوهشی که به پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی مربوط باشد معذور است. ولی از چاپ چکیده ی گسترده ی این گونه مقاله ها که همراه با پیشنهادهایی کاربردی برای خوانندگان مجله باشد به گرمی استقبال می کند. در ضمن، ترجمه­ ی مقاله ­های چاپ شده در نشریات معتبر جهان برای چاپ پذیرفته نمی شود. مگر در قالب مقاله ای مروری تهیه و تنظیم شود.

مقاله تنها از طریق وبگاه نشریه دریافت می‌شود و مقاله­ های فرستاده شده از طریق نامه یا پست الکترونیکی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. نویسندگان محترم بایستی به منظور فرستادن مقاله ابتدا به­ عنوان کاربر در وبگاه مجله ثبت نام کنند. سپس از طریق نام کاربری و کلمه عبور تعیین­ شده با انتخاب گزینه ورود به سامانه، وارد صفحه ی شخصی خویش شده، نسبت به فرستادن مقاله اقدام کنند. برای اطلاعات بیش تر می توانید گزینه ی راهنمای کاربران را انتخاب کنید.

گواهی پذیرش مقاله پس از پایان مراحل داوری تایید نهایی هیات تحریریه، توسط سردبیر صادر و به اطلاع نویسنده ی مسوول خواهد رسید.