درباره نشریه

دو فصلنامه­ ای علمی، آموزشی و ترویجی است که به منظور کمک به بهبود کیفی آموزش شیمی در دوره ­ی متوسطه ­ی دوم و دوره­ ی کارشناسی همه­ ی شاخه­ های رشته­ ی شیمی به صورت الکترونیکی منتشر می شود. این نشریه با ارایه ی محتوایی روزآمد، معتبر و کاربردی در صدد ارتقای دانش و مهارت­های حرفه­ ای معلمان شیمی و مدرسان دانشگاهی است.